top of page

Klein Constructivimse

1999-heden

Een niet-eindigende reeks waarin getracht wordt vorm te geven aan (te) grote verlangens

(sectio divino)

bottom of page